ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევა წარმოადგენს სადაზღვევო პოლისს, რომელიც ითვალისწინებს დაზღვეულის მიერ სხვისთვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას. ასეთი შემთხვევა კი ჩვენს რეალობაში ხშირია.

ავტომობილის დაზღვევა გულისხმობს საკუთარი ავტომობილის დაზღვევას სხვადასხვა შემთხვევისგან როგორიცაა ავტო საგზაო ავარია, უამინდობა ან თუნდაც ხანძარი.

ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევას თიბისი დაზღვევა თვეში 5 ლარად გთავაზობთ და ის ფარავს მიყენებული ზიანის ხარჯებს. მძღოლი დაზღვევასთან ერთად იღებს სიმშვიდის გარანტს.

თიბისი დაზღვევა უკვე სადაზღვევო პოლისს გამარტივებულად გთავაზობთ. ინტერნეტში ჩატიდან გაუსვლელადაა შესაძლებელი.