23.8 C
Tbilisi
avia biltebi

cartubank.ge დაზღვევა

ავტო

სამოგზაურო

ჯანმრთელობის

ქონების

"დაზღვევის კომპანია ქართუ" შესახებ

დაზღვევის კომპანია cartu 2001 წელს დაფუძნდა სს “ბანკი ქართუს” მიერ. 2001- 2013 წლებში კომპანია ემსახურებოდა “ქართუ ჯგუფის” წევრ კომპანიებს და სამედიცინო დაზღვევას ახორციელებდა საჩხერის რაიონში. უკვე 2014 წლიდან ქართუ აქტიურად გამოჩნდა ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე და როგორც იურიდიულ, ისე ფიზიკურ პირებს სთავაზობს სრულ პაკეტებს: ჯანმრთელობის, სიცოცხლის, უბედური შემთხვევისგან, სამოგზაურო, ქონების, ავტო, ტვირთის, ფინანსური რისკების, სამშენებლო რისკის, პასუხისმგებლობისა და ა.შ დაზღვევებს.
სადაზღვეო კომპანია მაქსიმალურად სწრაფად ცდილობს პრობლემის აღმოფხვრას და ცდილობს იყოს კლიენტზე მორგებული.
ქართუს დაზღვევა თანამშრომლობს ბევრ, უცხოურ, მსხვილ სადაზღვეო ორგანიზაციებთან.
2014 წლიდან კომპანია საქართველოს სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაციის წევრი გახდა.

მომხმარებელთა შეფასებები

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 3.5]